Ana Sayfa : Hakkımızda : Kuruluş Amacı

Kuruluş Amacı

Bu grubun amacı Türkiye'de pediatrik nöroşirürjiyi geliştirmek, tanıtmak, yaymak için aşağıda belirtildiği şekilde hizmet etmektir:

  1. Türkiye'de pediatrik nöroşirürji alanında bilimsel gelişmeyi sağlamak ve kendini Pediatrik Nöroşirürjiye vakfetmiş pediatrik bilimlerle uğraşanlar ve Nöroşirürjiyenler arasında ilişkiyi sağlamak.
  2. Pediatrik nöroşirürji konusunda bilimselliği artırmak, tıbbi bakım, rehabilitasyon ve hastalıklardan korunma için ortam sağlamak.
  3. Pediatrik nöroşirürji konusunda etik ve moral değerleri sağlamak.
  4. Üyeler arasında aktif işbirliğini sağlayacak ortamı hazırlamak.
  5. Nöroşirürjiyenlerin, pediatrik nöroşirürji dalında uluslararası düzeyde ve yüksek standartlarda eğitimini sağlamak için toplantılar düzenlemek, yayınlar yapmak ve diğer gerekli aktiviteleri düzenlemek.
  6. TNDer bünyesinde pediatrik nöroşirürjinin temsili ile ulusal ve uluslar arası yasal ilişkileri sağlamak
 
© 2019 Pediatrik Nöroşirürji Grubu. Tüm Hakları Saklıdır